Dansk Sodablæsning I/S

Billeder

 

Bagskærm på Renault 8 Major 1964.

Nærbillede af en gennemtæring. Bemærk at Sodablæsningen kun fjerner overfladerust. Dybtsiddende rust passiveres, men fjernes ikke. Sodablæsningen er så skånsom, at selv den svækkede tynde plade, der delvist er rustet væk, ikke beskadiges yderligere. Hullet bliver ikke større eller deformeret. Det kan ses på skærmen at der tidligere har været slebet på det omkringliggende område. Det grønlige skær, som metallet har fra fabrikken af, er væk.

Halvdelen er her blæst. En tydelig tidligere reparation i venstre hjørne af fordøren kommer til syne. Der er tinspartlet i området. Sodablæsning fjerner plastik padding og andre typer af spartel, men ikke tinspartling eller metalbaserede sparteltyper.

Nærbillede af venstre nederste hjørne på bagdøren og panelet. Her er tydelige gennemtæringer. Det er efter Sodablæsningen nemt at vurdere omfanget af skaderne.

Forskærm i glasfiber halvt blæst færdigt.

Fælgen er nu blæst ren. Den er klar til en mild kemisk rust transformering. Rust transformering er en service som Dansk Sodablæsning også tilbyder. Elektrokemisk omdannes rust til en stabil overflade, der er klar til maling. Lynrust forekommer ikke og der er fuldstændig rustbeskyttelse.

Her er øverste midterstykke blæst rent. Pladedelen står præcis som før den fik sit første lag beskyttelse. Sodablæsning af undervogne giver et meget smukt resultat, uden den foregående mekaniske afskrabning, der er nødvendig ved sandblæsning. Det er dog sjældent den mest økonomiske form for afrensning her. Det skyldes at gummilaget i undervognsbehandlingen ikke er helt så modtageligt for Soda´en. Partiklerne reflekteres uden at eksplodere, som normalt når de rammer en hård overflade. Det betyder at forbruget af Soda bliver større. Derfor skal det overvejes hvor gummibaseret undervognsbehandlingen er. Alternativt kan man vælge at blæse de store flader og så bruge mekanisk afrensning der hvor Soda´en ikke bider direkte.

Nærbillede af det afrensede område. Der er ingen pladedeformering eller tyndslidning, som der ses ved sandblæsning eller glasblæsning.

Nærbillede af motorskjoldet efter blæsningen. Der var meget skjult rust under rustbeskyttelsen. Skjoldet er nu klar til kemisk rust transformering.

Her er skærmen blæst færdig. Sodablæsningen afslører, at der skal gang i pladearbejdet hvis skærmen atter skal tilbage i brug.

Dør på Renault 8 Major 1964 før blæsning.

Begge døre og panelet er blæst færdigt. Dørhåndtag i krom, vinduer, gummilister og pyntelister på døren har ikke været afdækket eller afmonteret. De har ikke taget skade.

Forskærm før blæsningen. Skærmen viser sig at være lavet af glasfiber. Sodablæsningen er ideelt til at fjerne maling fra glasfiber. Man kan gå roligt til værks og kun fjerne maling ned til gelcoat laget. Det kræver dog erfaring og håndelag. Når man tager for hårdt fat, kommer men nemt gennem gelcoaten og ned i fiberlagerne.

15"" fælg på Renault 8 Major før blæsningen. Fælge kan nemt blæses mens dækket stadig sidder på hvis det ønskes. Gummiet bliver ikke påvirket.

Renault 8 Major 1964 lagt om på siden før blæsningen. Dansk Sodablæsning råder over udstyr, så vi kan tippe alle størrelser af biler rundt. Det er betydeligt mere effektivt at arbejde på bilen på denne måde, fremfor en konventionel lift.

Nærbillede af det blæste område før blæsningen påbegyndes. Det kan tydeligt ses at undervogns-

behandlingen er tyk og meget gummibaseret. Mere oliebaserede undervognsbehandlinger er velegnede til Sodablæsning. Soda´en opløser simpelthen olie.

Motorskjold fra samme bil. Her er der mere oliebaseret undervognsbehandling. Dette egner sig godt til Sodablæsning.

Reservedelsdør til samme bil. Den viser sig at være stort set rustfri.

Copyright  © Dansk Sodablæsning I/S 2009                                                               CVR: 32987907